inspirujący pakiet

webinarów


Te nagrania pozwolą Ci pogłębić zrozumienie kluczowych tematów

związanych z praktycznym życiem chrześcijańskim.


JAK STUDIOWAĆ BIBLIĘ?

Boże Słowo po podstawa zrozumienia Boga i Jego woli względem nas.


Jak czytać Pismo Święte, aby je rozumieć? Jak interpretować tekst biblijny, aby Duch Święty mógł nas przemieniać?

JAK POŚCIĆ?

Poprzez post i modlitwę są pokonywane największe olbrzymy naszego życia. Duchowa rzeczywistość się zmienia a demony uciekają, gdy szukamy Boga w poście. Nauczymy się pościć w sposób biblijny.MODLITWA, KTÓRA DZIAŁA

Każdy potrafi się modlić, jednak nie każda modlitwa jest skuteczna. Pismo Święte poprowadzi nas w zrozumieniu jaka modlitwa podoba się Bogu i na jak wiele sposobów możemy rozmawiać z Bogiem.


KIM JESTEŚ W BOŻYCH OCZACH?

Ważne by wiedzieć kim się jest, skąd się pochodzi i dokąd się podąża. Nasze poczucie wartości musi zostać ukształtowane przez to, co mówi o nas i do nas Bóg. Popatrzymy na siebie Jego oczami. JAK DOŚWIADCZAĆ

BOŻEJ OBECNOŚCI?

Czy chciałbyś spotykać się z Bogiem, jak Abraham czy Mojżesz? Jezus utorował nam drogę do Ojca i poprzez Ducha Świętego mamy dostęp do Boga. Opowiem Ci jak sama doświadczam Bożej obecności i jak robią to inni. JAK USŁYSZEĆ BOGA?

Od umiejętności komunikowania się z Bogiem będzie zależało jak będzie wyglądało nasze życie. Im bliżej chodzimy Boga, im lepiej Go rozumiemy tym lepiej możemy pełnić Jego wolę i zmieniać ten świat.

Zainspiruj się moimi filmami!

Oglądaj filmy i transmisje LIVE, by mieć dostęp do konkretnej wiedzy
i źródła motywacji w swoim życiu.