Lekcja 9 w 8
In Progress

LEKCJA 3 – Rozpoznawanie Bożej obecności

W tej lekcji:

  • dowiemy się, jak możemy wzrastać w doświadczaniu Boga
  • zastanowimy się jak ludzie w Biblii przeżywali bliskość Boga
  • zbadamy czy nasze serce nie boi się Boga
  • przestudiujemy temat sposobów objawiania się Boga
  • dowiemy się, na czym polega zbliżanie się do Boga
  • zastanowimy się jakie czynności, postawy towarzyszą ludziom szukającym Boga
  • zbadamy temat uwielbienia, jego genezy i biblijnej formy
  • poznamy greckie i hebrajskie słowa, które definiują prawdziwe uwielbienie Boga