Projekty – Agata Strzyżewska

Pracuję z Pasją

Razem z moim mężem i przyjaciółmi często widzimy jak to,

co niemożliwe staje się możliwe. Dzięki Bogu.

WESPRZYJ NASWESPRZYJ NAS

Kościół Uliczny

Kościół Uliczny w Gdańsku założyliśmy we wrześniu 2014 roku w wyniku naszej pracy streetworkerskiej. Kościół Uliczny jest misją, która ma na celu docierać do ludzi z miłością i ewangelią tam, gdzie oni są – na ulicy. Inspiracją dla tej inicjatywy jest osoba Jezusa Chrystusa, który głosił Królestwo Boże w mocy znaków i cudów, zazwyczaj pod gołym niebem. Karmimy głodnych, przytulamy smutnych, ubieramy zziębniętych, modlimy się o chorych i zniewolonych.

Nasza inicjatywa jednoczy chrześcijan z różnych kościołów i tworzy nieformalną wspólnotę opartą na braterskiej miłości i szacunku dla wzajemnej różnorodności. Spotykamy się na cotygodniowych nabożeństwach na ulicy, by być razem, by się pokrzepiać i zachęcać, wraz z przechodniami, którzy dowiadują się o Bożej miłości, czasami po raz pierwszy z życiu.

Wszystko Jest Możliwe

Fundacja Wszystko Jest Możliwe powstała, aby stwarzać warunki do przełamywania własnych słabości, wyjścia poza własne ograniczenia, znalezienia własnego miejsca w życiu i budowania pojednania pomiędzy ludźmi. Podstawą naszych działań są ponadczasowe zasady zaczerpnięte z Ewangelii.

Wspieramy kościoły, szkoły, organizacje, społeczności i indywidualne osoby w rozwijaniu danego im przez Boga potencjału, pomagając, zachęcając, wyposażając do działania i prowadząc do przebudzenia.

Klub Zdrowia

W sferze zdrowia prowadzimy dwa rodzaje działalności. Jedna to regularne spotkania z osobami, którym zależy na zdrowym stylu życia zwane Klubami Zdrowia. Wyciskamy sok ze świeżych pomarańczy, robimy pasty do chleba i wielopoziomowe kanapki, z których organizm odnosi korzyść. Wspólne przyrządzanie posiłków sprawia wszystkim wiele radości i motywuje do wprowadzania zmian w życiu codziennym.

Druga inicjatywa to wystawy promujące osiem zasad zdrowia. Wystawy ProZdrowie organizujemy w miejscach publicznych takich, jak ulica, czy galeria handlowa. Podczas z każdej z wystaw prezentujemy proste zasady, które pomagają prowadzić zdrowe i satysfakcjonujące życie.

KOnferencje

Począwszy od 2007 roku wraz z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Soteria zaczęliśmy organizować ogólnopolskie konferencje (do tej pory było ich ponad 20), podczas których prowadziliśmy m.in.:

  • warsztaty gospel z udziałem zawodowych, czarnych muzyków z Wielkiej Brytanii
  • warsztaty rozwijające dary duchowe, służbę uzdrawiania i umiejętność słyszenia Bożego głosu
  • warsztaty edukacyjne, poświęcone wychowywaniu dzieci
  • warsztaty dla kobiet, poświęcone budowaniu poczucia własnej wartości

Power Camp

Power Camp to 6-dniowy letni obóz, którego celem jest odnowienie prostej pobożności. Kładziemy w nim akcent na relacje: ze sobą nawzajem i z Bogiem. Nieodłącznym elementem Power Campu jest również służba na ulicy. Wychodzimy do ludzi, by głosić ewangelię i modlić się o ich potrzeby.

Każdego roku dzieją się coraz bardziej znaczące rzeczy. Owocem zeszłorocznego obozu było silne objawienie się darów duchowych, powstał Kościół Uliczny w Gdańsku i cztery regularne służby uliczne w różnych miejscach w Polsce.